02_19 Stabilny luty. TNS Consumer Index

Mimo zmiennej pogody, w lutym nastroje społeczne monitorowane w TNS Consumer Index pozostały stabilne. Na razie nie widać trendu wzrostowego, który mógł sugerować optymistyczny początek nowego roku.

Warto zwrócić uwagę na to, co widzimy na poziomie szczegółowych danych, gdyż te są już mniej optymistyczne. Zarówno prognoza, jak i ocena stanu gospodarki notują względem stycznia zauważalne spadki. Tak samo jest z oceną i prognozą sytuacji gospodarstw domowych – odsetek gospodarstw domowych dobrze oceniających swoją sytuację finansową nieco spadł względem stycznia. O ile ten fakt można tłumaczyć trudniejszym finansowo miesiącem (dla części polskich rodzin ferie to okres zwiększonych wydatków), to percepcja stanu polskiej gospodarki jest wyraźnie sprzęgnięta z nastrojami w mediach. Te zaś w styczniu były wyraźnie gorsze niż na przełomie roku - bez mała wszystkie monitorowane indeksy wykazują ujemną dynamikę.

W kontekście niejednoznacznych wyników za luty, ciekawe, jaką zmianę nastrojów społecznych przyniesie kolejny miesiąc? Trudno w tym kontekście pominąć dyskusję i nastroje wokół zakazu handlu w niedziele i zbliżające się kampanie wyborcze w politycznym kalendarzu na 2019 rok.

Piotr Sztabiński, Account Director, Kantar Polska piotr.sztabinski@kantartns.com

 http://www.tnsconsumerindex.pl/index.php?month=2010-02