02_19 Raportowanie schematów podatkowych (MDR) ogromnym wyzwaniem dla podatników

Ministerstwo Finansów opublikowało 31 stycznia 2019 roku liczące ponad 100 stron objaśnienia w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR). Skala zmian wprowadzonych przez nowe regulacje stanowi wyzwanie nie tylko dla podatników.

Obowiązek przekazania pierwszych raportów MDR upłynął z końcem stycznia 2019 r. Aż do tego czasu trwały prace MF nad wyjaśnieniem zasad stosowania nowych przepisów. Regulacje MDR zobowiązują szereg podmiotów, w tym przedsiębiorców i ich doradców, do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o optymalizacjach podatkowych.

Jedną z najważniejszych informacji, które wynikają z objaśnień, jest to, że ewentualne opóźnienia w  poinformowaniu organów skarbowych o schematach MDR nie będą rodziły negatywnych konsekwencji dla podmiotów zobowiązanych. Fiskus stawia jednak jeden warunek: z obowiązków tych trzeba się wywiązać do 28 lutego 2019 r. Jeżeli natomiast podmioty zobowiązane do poinformowania Szefa KAS spóźnią się i przekażą informacje pomiędzy 1 marca a 30 kwietnia br., to opóźnienia te będą traktowane jako przypadki mniejszej wagi.

Beata Krokos, adwokat i doradca podatkowy potwierdza:„Należy docenić inicjatywę Ministerstwa Finansów w wyjaśnianiu przepisów budzących wątpliwości przedsiębiorców. Jednak objaśnienia nie powinny zastępować jasnego i przejrzystego prawa. Skoro pojawiło się tak dużo praktycznych wątpliwości ze stosowaniem przepisów o ujawnianiu schematów podatkowych, to należałoby pomyśleć również o poprawieniu przepisów, a nie tylko tworzeniu kolejnych objaśnień. Wprawdzie objaśnienia dają podatnikowi pewną ochronę,  nie są jednak powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, do których muszą stosować się organy skarbowe. Mimo wydania objaśnień wciąż są też wątpliwości co do procedury składania informacji, a także zakresu podmiotów zobowiązanych do ich składania.”

Przedstawione w objaśnieniach stanowisko Ministra Finansów daje podatnikom taką samą ochronę jak w przypadku zastosowania się do interpretacji ogólnej. Wyrozumiałość fiskusa wobec spóźnialskich podatników pokazuje jednak skalę wyzwań zarówno dla przedsiębiorców, jak i organów skarbowych, z jakimi wiążą się nowe regulacje MDR.

Zapraszamy do kontaktu:

Patrycja Goździowska
Partner
SSW Pragmatic Solutions
patrycja.gozdziowska@ssw.solutions