04_ 428 miliardów € podatków wygenerowanych przez pojazdy silnikowe w UE-15

Opodatkowanie pojazdów silnikowych przynosi 428 miliardów euro rocznie rządom w samych krajach UE-15. Ta liczba  - o 3,5% większa niż w poprzednim roku - stanowi ponad dwa i pół razy więcej niż całkowity budżet UE.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA opublikowało dane w wydanym w 2019 roku przewodniku podatkowym - Tax Guide. Raport pokazuje znaczne różnice w poziomach podatków w całej UE. Jeśli chodzi o podstawę opodatkowania, niektóre państwa członkowskie nadal opodatkowują samochody pod względem mocy, ceny, wagi, pojemności skokowej lub kombinacji tych czynników. Coraz częściej jednak kraje stosują opodatkowanie oparte na CO2. Zgodnie z danymi raportu, 21 państw członkowskich UE opodatkowuje obecnie pojazdy silnikowe na podstawie ich poziomów emisji CO2.

Zachęty dla samochodów z elektrycznym ładowaniem są obecnie dostępne w 24 z 28 krajów UE, chociaż charakter i wartość pieniężna tych świadczeń jest bardzo zróżnicowana. Rzeczywiście, podczas gdy większość krajów przyznaje ulgi lub zwolnienia podatkowe dla samochodów elektrycznych, tylko 12 państw członkowskich UE oferuje premie lub premie dla nabywców tych pojazdów.

Środki podatkowe są kluczowym narzędziem w kształtowaniu popytu konsumentów na pojazdy o zerowej i niskiej emisji. Biorąc pod uwagę, że przystępność cenowa samochodów elektrycznych nadal pozostaje  główną przeszkodą dla ich szerszego wykorzystania na rynku, europejscy producenci samochodów zdecydowanie zachęcają 28 rządów krajowych do wprowadzenia znaczących programów motywacyjnych.