10_Punkty ładowania: wzrost nie nadąża za rosnącym popytem na pojazdy elektryczne

Opublikowany dziś raport ACEA pokazuje, że pomimo silnego wzrostu, dostępna infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych w UE nadal jest znacznie poniżej potrzeb i pozostaje nierównomiernie rozmieszczona w państwach członkowskich. W ostatnich trzech latach sprzedaż samochodów wymagających ładowania wzrosła w UE o 110%. Jednak w tym samym okresie liczba punktów ładowania wzrosła zaledwie o 58% (poniżej 200 000), co świadczy o tym, że inwestycje w infrastrukturę nie nadążają za zwiększoną sprzedażą pojazdów elektrycznych.

Zaledwie 1 na 7 punktów ładowania w UE jest obecnie szybką ładowarką. Tylko 28 586 punktów ładowania nadaje się do szybkiego ładowania (o mocy ≥ 22 kW), podczas gdy zdecydowaną większość stanowią zwykłe punkty (<22 kW) (171 239). Wiele tak zwanych „normalnych” punktów ładowania, które są uwzględnione w statystykach UE, to przydomowe- ogrodowe lub garażowe gniazda elektryczne o małej mocy, które nie nadają się do ładowania pojazdów z zadowalającą prędkością.

W ocenie branży to potencjalnie bardzo niebezpieczne, ponieważ wkrótce możemy dojść do punktu, w którym wzrost wykorzystania pojazdów elektrycznych utknie w martwym punkcie, jeśli konsumenci stwierdzą, że po prostu nie ma wystarczającej liczby punktów ładowania, lub że muszą zbyt długo stać w kolejce po szybką ładowarkę.  

Jakub Faryś, prezes PZPM podkreśla, żeinfrastruktura ładowania jest niezbędna do rozwoju elektromobilności; bez niej segment samochodów elektrycznych i bateryjnych nie będzie się rozwijał. Choć branża jest przygotowana z ofertą szerokiej gamy samochodów elektrycznych i przy zakupie niektórych pojazdów oferuje nawet domowe stacje ładowania, to nie jesteśmy w stanie wybudować w Polsce sieci kilku milionów ładowarek, które odpowiedzą na realne zapotrzebowanie. To zadanie dla rządu i samorządów, które są odpowiedzialne za infrastrukturę.   

Innym istotnym faktem w raporcie ACEA jest to, że istniejąca infrastruktura jest bardzo nierównomiernie rozmieszczona w całej UE. Cztery kraje zajmujące 27% całkowitej powierzchni regionu - Holandia, Niemcy, Francja i Wielka Brytania - stanowią ponad 75% wszystkich punktów ładowania elektrycznego. Kraj o największej infrastrukturze, Holandia, ma ponad 1000 razy więcej punktów ładowania niż kraj o najmniejszej infrastrukturze (Cypr, 38 punktów ładowania). W Polsce na koniec września funkcjonowały 1 282 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (2 445 punktów). 33% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. We wrześniu uruchomiono 29 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (65 punktów). Samochodów osobowych z napędem elektrycznym było zarejestrowanych łącznie 14 788 sztuk.

ACEA wezwała Komisję Europejską do przyspieszenia przeglądu dyrektywy UE w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych w ramach planu naprawy COVID, w tym jasnych i wiążących celów wdrożenia dla wszystkich państw członkowskich. „Biorąc pod uwagę wyższe ambicje klimatyczne Europy, teraz jeszcze pilniejsza jest poprawa wymagań infrastrukturalnych dla wszystkich alternatywnych pojazdów” - podkreślił sekretarz generalny ACEA - Eric-Mark Huitema.