10_Obowiązkowy rejestr umów o dzieło już od 1 stycznia 2021

Przy okazji wdrażania Tarcz Antykryzysowych uchwalono przepisy nakładające na przedsiębiorcówobowiązek rejestrowania w ZUS umów o dzieło.

Obowiązkowi rejestracji podlegać będą:

umowy o dzieło zawarte z osobami, które nie pozostają w stosunku pracy z danym przedsiębiorcą; oraz

umowy o dzieło zawarte z własnymi pracownikami, jeżeli dzieło jest wykonywane na rzecz innego podmiotu niż pracodawca.

Obowiązek rejestracji umów o dzieło wejdzie w życie od1 stycznia 2021 roku. Przedsiębiorcy od momentu zawarcia umowy będą mieli tylko 7 dni na ich rejestrację w ZUS.

Po co wprowadzono rejestr?

Z uzasadnienia nowych przepisów wynika, że celem rejestru jest umożliwienie ZUS weryfikowania istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazwane umowami o dzieło. Innymi słowy, celem rejestru jest możliwość typowania przedsiębiorców do kontroli przez ZUS w zakresie prawidłowości stosowania umów o dzieło, które zasadniczo są zwolnione ze składek.

Czego mogą spodziewać się przedsiębiorcy?

W 2021 roku z pewnością przybędzie kontroli prawidłowości stosowania umów o dzieło. Do tej pory ZUS nie dysponował zbiorczymi informacjami o skali tego zjawiska w obrocie. Nowe przepisy ułatwią typowanie przedsiębiorców do kontroli pod tym kątem.

Po przeprowadzeniu kontroli, ZUS będzie mógłzakwestionować zasadność umów o dziełoi np. zażądać zapłaty zaległych składek tak, jakby strony łączyła umowa zlecenie (o świadczenie usług) lub umowa o pracę. To spowoduje, że przedsiębiorca będzie musiał zapłacić zaległe składki do ZUS wraz z odsetkami ustawowymi nawetdo 5 lat wstecz. W zależności od skali wykorzystywania umów o dzieło, zapłata zaległości do ZUS może być dotkliwa.

Jak wykorzystać czas do 1 stycznia 2021 roku?

Kontrole ZUS nie będą dotyczyć tylko umów o dzieło zawartych po 1 stycznia 2021 roku. Inspektorzy z pewnością zainteresują się także umowami zawieranych przed tą datą.

Najbliższe tygodnie warto poświęcić naaudyt umów o dzieło i działania prewencyjne. Przedsiębiorcy powinni zadać sobie następujące pytania:

Czy umowy o dzieło są przeze mnie stosowane zasadnie?

Czy stosowane przeze mnie umowy o dzieło są prawidłowo skonstruowane?

Czy i jakie jest ryzyko tego, że ZUS zakwestionuje moje umowy o dzieło?

Co mogę zrobić, aby zminimalizować ryzyka?

Jak możemy pomóc?

Przeprowadzimy kompleksowy audyt umów o dzieło, ocenimy ryzyka oraz zaproponujemy odpowiednie rozwiązania zaradcze i prewencyjne.

 

Marcin Cetnarowicz                              Bartosz Tomanek                    

Partner                                                Senior Associate                                 
marcin.cetnarowicz@ssw.solutions        bartosz.tomanek@ssw.solutions

Tel: +48 664 445 123                            Tel: +48 539 538 813