03_Jest porozumienie w sprawie General Safety Regulation (GSR)

26 marca br. instytucje UE osiągnęły porozumienie w sprawie General Safety Regulation (GSR) tj. rozporządzenia nt. bezpieczeństwa ogólnego. Rozporządzenie to nakłada na producentów obowiązek stosowania określonych technologii w zakresie bezpieczeństwa jako standardu w nowych pojazdach.
Europejska branża motoryzacyjna z zadowoleniem przyjęła fakt, że tymczasowe porozumienie w sprawie przeglądu rozporządzenia GSR zostało zawarte. -Jak nowe technologie bezpieczeństwa będą działać w praktyce?
Nowe środki bezpieczeństwa obejmują m.in. autonomiczne systemy hamowania awaryjnego (AEB), inteligentny asystent prędkości (ISA), systemy monitorujące koncentrację  i wykrywanie senności, wykrywanie cofania samochodów osobowych i dostawczych, sygnały awaryjnego zatrzymania oraz systemy ostrzegania o zmianie pasa ruchu / opuszczania pasa ruchu. Technologie te będą dostępne w nowych typach pojazdów od 2022 roku.
Ten ambitny akt prawny bez wątpienia odegra kluczową rolę w poprawie bezpieczeństwa drogowego – w co od lat wszyscy producenci samochodów są w pełni zaangażowani. Należy jednak pamiętać, że sama technologia w pojazdach nie będzie wystarczająca. Aby uzyskać maksymalny efekt, decydenci muszą teraz naciskać na w pełni zintegrowane podejście do bezpieczeństwa drogowego: połączenie technologii pojazdów z lepszą infrastrukturą drogową i bezpieczniejszym zachowaniem kierowców.
Porozumienie nie jest jeszcze ostateczne, ponieważ doprecyzowania wymaga wiele szczegółów technicznych. Ponadto  wymaga zatwierdzenia przez Parlament Europejski i Radę.
Pojawiły się jednak liczne spekulacje nt. obowiązku wyposażenia pojazdów  w  blokady alkoholowe tj. urządzeń takich jak „alkomaty” czy „zamki alkoholowe”, które byłyby obowiązkowo instalowane we wszystkich nowych samochodach. O ile same urządzenia blokujące nie będą montowane we wszystkich nowych samochodach i nie będą obowiązkowe, to nowe przepisy przewidują standardowe wytyczne dla  interfejsu umożliwiającego montaż urządzeń blokujących w pojazdach. Ma to m.in. na celu zapobieganie prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu przez nietrzeźwych kierowców- recydywistów. Co ważne, ten środek umożliwia instalację blokady bez podnoszenia cen samochodu.
Pojawiło się również sporo wątpliwości dotyczących funkcjonowania inteligentnego asystenta prędkości (ISA). Według takich opinii ISA „uniemożliwi przyspieszenie”. Przedstawiciele branży wyjaśniają, że system ISA, który będzie obowiązkowo montowany w pojazdach od 2022 r., będzie mógł zostać wyłączony.