03_Dlaczego nie można ignorować Chin jako kluczowego partnera dla europejskiej branży motoryzacyjnej?

Chiny i Unia Europejska są numerem jeden i dwa na światowym rynku samochodowym - razem stanowią połowę wszystkich samochodów osobowych sprzedawanych i budowanych na całym świecie. Oba regiony stają się też głównymi globalnymi władzami regulacyjnymi, ustanawiając ambitne standardy i cele dla pojazdów przyszłości. Dlatego tak ważne jest, aby europejska branża motoryzacyjna konsekwentnie wzmacniała współpracę między przemysłem samochodowym UE i Chin.

W ubiegłym roku chiński rynek samochodowy skurczył się o 3,5%, co oznacza pierwszy spadek od prawie trzech dekad. Niemniej jednak sprzedaż nadal osiągnęła ponad 23 miliony sztuk, a Chiny pozostały największym rynkiem samochodów osobowych na świecie i stanowią prawie jedną trzecią globalnej sprzedaży w 2018 roku. Z drugiej strony - rynek samochodów w UE wzrósł w ubiegłym roku o jedną dziesiątą procenta. Choć ten wynik jest skromny, oznacza jednak piąty rok wzrostu z rzędu. Przy ponad 15 milionach samochodów zarejestrowanych w 2018 r. Unia Europejska stanowiła prawie jedną piątą światowego rynku samochodów w ubiegłym roku - zajmując drugie miejsce po Chinach.

Obecnie Unia Europejska jest największym eksporterem samochodów osobowych do Chin, co stanowi ponad połowę całkowitego chińskiego importu samochodów według wartości. Chiny są również drugim numerem docelowym dla samochodów osobowych produkowanych w UE: 17,5% całkowitej wartości wywozu samochodów z UE jest przeznaczona na rynek chiński. Choć to Stany Zjednoczone wciąż pozostają głównym celem eksportu samochodów osobowych z UE, łączna wartość eksportu UE do USA spadła w ubiegłym roku o 2,8%, natomiast eksport samochodów z UE do Chin rósł w 2018 r., osiągając łączną wartość 22,4 mld EUR, pomimo spadku produkcji chińskiej o 2,5% w tym samym okresie.

Podkreślić trzeba, że także chińskie samochody zwiększają swój udział w imporcie do UE. W ubiegłym roku zostało wywiezionych z Chin do Unii Europejskiej prawie 320 000 samochodów osobowych, w porównaniu do około 132 000 w poprzednim roku. Jest to wzrost o 143%, a Chiny stanowią obecnie 8,8% całkowitego przywozu samochodów z UE.

Ogromna większość europejskich producentów samochodów produkuje również w Chinach, utrzymując około 30 zakładów produkcyjnych i montażowych. W ubiegłym roku firmy z UE wyprodukowały w Chinach prawie 6 milionów samochodów osobowych, co stanowi prawie jedną czwartą całkowitej chińskiej produkcji.

W ostatnich latach chińskie firmy również zwiększyły inwestycje w produkcję samochodów w Unii Europejskiej. W 2018 r. Wyprodukowali około 422 632 samochodów osobowych w UE w pięciu zakładach produkcyjnych w Bułgarii, Belgii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Aby ułatwić ten rosnący stopień integracji między obiema branżami, ACEA aktywnie promuje współpracę między Europą a Chinami, a także zrównoważony wolny handel i wysiłki na rzecz harmonizacji przepisów, procesów i standardów technicznych. Patrząc na to ostatnie, usunięcie takich barier pozataryfowych jest ważne, aby usunąć obecne przeszkody w handlu. Aby dać konkretny przykład, globalnie zastosowanie zharmonizowanych przepisów może zapewnić, że samochód zaprojektowany i wyprodukowany w UE może być sprzedawany na innym rynku, i oczywiście na odwrót, bez potrzeby dodatkowych certyfikatów. Dlatego ACEA uważa, że unijni i chińscy producenci powinni połączyć siły na poziomie globalnym, aby egzekwować międzynarodową harmonizację norm i przepisów dotyczących samochodów.

UE i Chiny stają się również dwoma głównymi globalnymi organami regulacyjnymi, wyznaczającymi ambitne standardy i cele w kwestiach środowiskowych. Unia Europejska niedawno uzgodniła najsurowsze na świecie cele w zakresie redukcji emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych na lata 2025 i 2030, podczas gdy Chiny wprowadziły ambitną kwotę sprzedaży dla pojazdów z napędami elektrycznymi.

Równie ścisła współpraca jest realizowana między organami regulacyjnymi w Chinach i UE dla stworzenia odpowiednich warunków dla przyszłego ekosystemu mobilności. Obejmuje to na przykład wdrożenie infrastruktury do ładowania i tankowania pojazdów z napędem alternatywnym, powszechne wprowadzanie połączonej i zautomatyzowanej jazdy, a także normy emisji zarówno dla CO2, jak i zanieczyszczeń.

Aby sformalizować ten wysoki poziom zaangażowania, największe europejskie i chińskie stowarzyszenia motoryzacyjne zobowiązały się ostatnio do zacieśnienia współpracy. W obecności przedstawicieli Komisji Europejskiej i misji chińskiej w UE ACEA i CAAM podpisały w zeszłym miesiącu umowę o współpracy, zobowiązując się do bliższej współpracy w przyszłości.

Tłumaczenia za: ACEA www.acea.be