02_19 Zielone światło dla obowiązku podzielonej płatności („splitpayment”)

Polskie władze uzyskały zgodę unijnej Rady do spraw Gospodarczych i Finansowych na wprowadzenie w wybranych branżach obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności podatku VAT „splitpayment”. Mechanizm ten ma pomóc w uszczelnieniu systemu podatkowego. Decyzja Rady ECOFIN z dnia 18 lutego 2019 r. przyznała Polsce prawo do stosowania obowiązkowego mechanizm „splitpayment” na okres od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r. Załącznik do decyzji wymienia 152 towary i usługi, które mogą być objęte tym mechanizmem, w tym zarówno objęte dotychczas mechanizmem odwróconego VAT („reversecharge”) czy solidarną odpowiedzialnością nabywcy, jak i dotychczas nieobjęte rozwiązaniami szczególnymi (w tym m.in. sprzedaż części samochodowych i motocyklowych).

Taka decyzja oznacza, iż obowiązkowy mechanizm „splitpayment”, obejmujący podatników zajmujących się obrotem m.in.: paliwem, złomem, złotem czy elektroniką, mógłby obowiązywać już od 1 marca, natomiast wysoce prawdopodobne jest, iż stosowne przepisy krajowe wejdą w życie w rocznicę wprowadzenia fakultatywnego mechanizmu podzielonej płatności, tj. od 1 lipca 2019 r. Ministerstwo Finansów zapowiada przy tym, że przy okazji nowelizacji, wprowadzonych zostanie szereg zmian naprawiających błędy dostrzeżone w toku funkcjonowania systemu dobrowolnego – m.in. objęcie mechanizmem płatności w walutach obcych, ale także umożliwienie regulowania z rachunku VAT innych niż ten podatek należności publicznoprawnych.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Łukasz Karpesiuk
Partner
lukasz.karpiesiuk@ssw.solutions