Styczeń 2018r.

Rejestracje: styczeń  +21,7%

Dynamiczny początek nowego 2018 roku. W styczniu zarejestrowano 51 039 nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t.Dobra passa trwa po wyraźnym wzroście w analogicznym miesiącu w dwóch poprzednich latach (+8,8% w 1.2016r i +17,2% w 1.2017r.).

W styczniu br. wzrost wyniósł 21,7% (+9 105 szt.). Osiągnięty rezultat był niższy od grudniowego o 5,9% (-3 193 szt.), ale po raz trzeci od ubiegłego roku i jednocześnie w ciągu ostatnich 10 lat, przekroczony został poziom 50 tys. W ostatnim miesiącu rejestracje w obu grupach - samochodów osobowych (21%), jak i pojazdów dostawczych (28,5%) przekroczyły wyniki z analogicznego okresu ub.r. o ponad 1/5. Przy czym wśród tej drugiej nawet o blisko 1/3. Sytuacja na całym rynku lekkich samochodów potwierdza ogólnie korzystny klimat koniunktury wśród wszystkich klas wielkości przedsiębiorstw w handlu detalicznym, o którym mówią badania GUS dotyczące stycznia br.

Nowe samochody osobowe

W grupie samochodów osobowych w styczniu 2017r. zarejestrowano 46 081 szt. Wzrost utrzymał się 34. miesiąc z rzędu i po raz szósty od ub. roku przekroczył poziom 40 tys. Wcześniej miało to miejsce w grudniu 2010r (41,7 tys. szt.), kiedy rynek był nakręcany przez zakończenie obowiązywania przepisów dotyczących tzw. samochodów z kratką.

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w styczniu 2017r. według analiz PZPM przygotowanych na podstawie wstępnych danych CEP, przybyło 4 958 szt. nowo zarejestrowanych pojazdów, to piąty miesiąc ze wzrostem. Rezultat ostatniego miesiąca był o 28,5% wyższy niż rok wcześniej i po delikatnym wtedy spadku (-3,2%) oraz po równie dynamicznym, jak teraz początkiem 2015 r. Rynek samochodów dostawczych, który dopiero od września ub.r. powrócił bardziej zdecydowanie na ścieżkę wzrostu po wyraźnej stabilizacji w pierwszej części 2017r.; bardzo optymistycznie rozpoczął 2018 r.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: