Styczeń 2016r.

Rejestracje samochodów: styczeń +8,8%

Styczeń 2016r. pozytywnie wpisał się w rosnącą linię trendu i zamknął się wynikiem 35 783 nowych rejestracji samochodów osobowych i dostawczych. Poziom ten jest wyższy od stycznia ub.r. o 8,8% i niższy od znakomitego, ostatniego grudnia o ponad 1/5 (-18,1%).

Nowe samochody osobowe

W grupie samochodów osobowych w styczniu 2016r. przybyło 31 796 szt., to więcej o 7,2%, czyli 2,1 tys. szt. od rezultatu w styczniu rok wcześniej i mniej o 5,6 tys. (23,2%) od uzyskanego miesiąc wcześniej. Zakupy klientów indywidualnych mimo, że pierwszy miesiąc roku zwyczajowo jest dla nich korzystniejszy niż następne, teraz wypadły negatywnie. Wyniosły 14,3 tys. szt. i obserwowaliśmy ich spadek  (-7,7%) w porównaniu do stycznia 2014r.

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w styczniu br. zarejestrowano 3 987 samochodów o 23,6% więcej niż przed rokiem. W tej grupie często w styczniu następuje uspokojenie sprzedaży i nie dziwi spadek o 37,2% w porównaniu do ostatniego grudnia. Wysokie tempo wzrostu utrzymuje się nieprzerwanie od 14. miesięcy.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: