Maj 2016r.

Rejestracje: maj +20,8%; styczeń – maj: +17,2%

Rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych utrzymują wysokie tempo - w maju 2016r. ich wzrost wyniósł 20,8%. Rezultat ostatniego miesiąca, to 37 918 szt. i jest najlepszy dla analogicznego miesiąca ostatniego dziesięciolecia. Nowych samochodów osobowych i dostawczych przybyło więcej niż przed rokiem o ponad 6,5 tys. szt. i zgodnie z sezonowym trendem mniej niż w kwietniu o 1,9 tys. szt. (-4,8%).

Od początku roku zarejestrowano 196 382 nowe lekkie samochody licząc razem osobowe i dostawcze a było to więcej o 17,2% (28,9 tys. szt.) niż w analogicznym czasie ub.r.

Nowe samochody osobowe

W grupie samochodów osobowych w maju 2016r. przybyło 32 968szt., to więcej od rezultatu sprzed roku o 5,8 tys. szt.(21,3%) i mniej o 1,5 tys. (-4,5%) od uzyskanego miesiąc wcześniej. Lepiej niż przed rokiem wypadły zakupy klientów indywidualnych (+11,6%).Nabywcy instytucjonalni nadal byli bardziej dynamiczni a ich zakupy wyniosły blisko 23 tys. szt. (+26%).

Od początku roku zarejestrowano 172 173 samochody osobowe, czyli o 16,8% więcej niż w ciągu pięciu pierwszych miesięcy ub.r.

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w maju br. zarejestrowano 4 950 szt. Tempo wzrostu rok do roku w tej grupie pojazdów, zmniejszyło się do 17,4% wobec 31,8%, które było obserwowane w kwietniu. Nadal jest ono jednak bardzo wysokie. W porównaniu do rezultatu sprzed miesiąca przybyło o 360 samochodów mniej (-6,8%).  

Od początku roku przybyło 24 209 nowych samochodów dostawczych o DMC do 3,5t. Jest to o 20,3% więcej niż w analogicznym czasie 2015r.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: