Luty 2016r.

Rejestracje: luty+18,5%; styczeń – luty: +13,6%

Teraźniejszość wygląda optymistycznie, w lutym 2016r. rezultat rejestracji nowych samochodów osobowych i dostawczych wyniósł 38 283 szt. Poziom ten jest wyższy od osiągniętego przed miesiącem o 7% i wyższy o blisko 1/5 niż w lutym ub.r.  (+18,5%).Jest to najwyższy rezultat dla analogicznego miesiąca, po lutym 2014r. wzmocnionym wtedy przez tzw. okienko derogacyjne. Teraz mimo nastrojów w pewnym stopniu niepewności zgłaszanych w badaniach koniunktury, co do oceny przyszłości, bieżące wyniki są pozytywne. W obu grupach składowych tempo wzrostu (r/r) liczby rejestracji było zbliżone. Wśród samochodów osobowych sięgnęło 18,5% a w grupie samochodów dostawczych 18,2%.

Od początku roku zarejestrowano 74 066 nowych lekkich samochodów licząc razem osobowe i dostawcze i było to więcej o 13,6% (8 863szt.) niż w analogicznym czasie ub.r.

Nowe samochody osobowe

W grupie samochodów osobowych w lutym 2016r. przybyło 33 663 szt.,to więcej o 5,3 tys. szt.(18,5%), od rezultatu sprzed roku i więcej o 1,9 tys. (5,9%) od uzyskanego miesiąc wcześniej. Pozytywnie zaznaczyły się zakupy klientów indywidualnych. Wyniosły 13,2 tys. szt. i było to więcej niż przed rokiem o 7,5%. Obserwowaliśmy jednak spadek ich wolumenu w porównaniu do stycznia (-8,1%) i spadek ich udziału w rynku do 39%, podczas gdy przed rokiem nabywcy indywidualni skupili w tym czasie o 3 pkt. proc. więcej. Wzmocnili i tak już wysoką dynamikę wzrostu zainteresowania nabywcy instytucjonalni (+26,9%). Ich rejestracje wyniosły blisko 20,5 tys. szt.

Od początku roku zarejestrowano 65 459 samochody osobowe, czyli o 12,7% więcej niż w ciągu dwóch pierwszych miesięcy ub.r.

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t

W lutym 2016r. rezultat rejestracji nowych samochodów osobowych i dostawczych wyniósł 38 283 szt. Poziom ten jest wyższy od osiągniętego przed miesiącem o 7% i wyższy o blisko 1/5 niż w lutym ub.r.  (+18,5%).Jest to najwyższy rezultat dla analogicznego miesiąca, po lutym 2014r. wzmocnionym wtedy przez tzw. okienko derogacyjne. Teraz mimo nastrojów w pewnym stopniu niepewności zgłaszanych w badaniach koniunktury, co do oceny  przyszłości, bieżące wyniki są pozytywne.

Od początku roku zarejestrowano 74 066 nowych lekkich samochodów licząc razem osobowe i dostawcze i było to więcej o 13,6% (8 863szt.) niż w analogicznym czasie ub.r.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: