Listopad 2016r.

Rejestracje: listopad +19,3%; styczeń – listopad: +17,0%

Listopad od ponad 10 lat nie przyniósł tak wysokich rezultatów. W ostatnim miesiącu zarejestrowano 42 165 nowych samochodów osobowych i dostawczych. Więcej o 1/5 (19,3%) w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. i więcej o 14,3% niż w październiku.Po marcu (44,6tys. szt.) i czerwcu (44,2 tys. szt.), był to trzeci miesięczny wynik w br. O wzroście całej grupy zadecydowały samochody osobowe, gdzie zmiana rok do roku wyniosła niemal 23%. Natomiast wśród samochodów dostawczych utrzymał się trzeci miesiąc z rzędu ze spadkiem -0,8% (w październiku -6,4% i we wrześniu -0,6%), po wcześniejszych 21 miesiącach nieprzerwanego wzrostu.

Od początku roku zarejestrowano 426 383 nowe lekkie samochody, licząc razem osobowe i dostawcze i jest to więcej o 17,0% i 61,8 tys. szt. niż w analogicznym czasie ub.r. Skumulowane wyniki przekroczyły już o ponad 4% całoroczny rezultat z 2015r. Za miesiąc wzrost ten może przekroczyć 15% jeśli obecna dynamika utrzyma się również w grudniu.

Nowe samochody osobowe

W grupie samochodów osobowych w listopadzie 2016r. przybyło 37 191 szt., to więcej od rezultatu sprzed roku o 6,9 tys. szt. (22,7%) i więcej o 4,9 tys. (15,3%) od uzyskanego miesiąc wcześniej. Wyniki rejestracji nowych samochodów osobowych rosną 20 miesiąc z rzędu.

Od początku roku zarejestrowano 372 402 samochody osobowe, czyli więcej o 17,2% (+54,8 tys. szt.) niż w analogicznym okresie ub.r. Został też już przekroczony wynik całego 2015r (354 975szt.).

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w listopadzie br. według analiz PZPM na podstawie danych CEP przybyło 4 974 szt. nowo zarejestrowanych pojazdów. To już trzeci kolejny miesiąc ze spadkiem. We wrześniu zaznaczył się bardzo nieznaczny (-0,6%), w październiku został pogłębiony do -6,4% r/r, by znowu nieco wyhamować (-0,8%). Wynik ostatniego miesiąca w stosunku do poprzedniego, był wyższy o 7,4% (+342 szt.).

Od początku roku przybyło 53 981 nowych samochodów dostawczych o DMC do 3,5t. Jest to o 15,0% więcej niż w analogicznym czasie 2015r.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: