Kwiecień 2016r.

Rejestracje: kwiecień+22,3%; styczeń – kwiecień: +16,4 %

Zwiększa się tempo wzrostu nowych samochodów osobowych i dostawczych - w kwietniu 2016r. osiągnęło 22,3%. Ich rejestracje zamknęły się wynikiem 39 827szt. Przed miesiącem było ich więcej. W związku z tym w skali miesiąca odnotowano spadek (-11%), ale osiągnięte wówczas tempo zmiany rok do roku było niższe o 6 pkt. proc. Rezultat kwietnia był czwartym miesięcznym wynikiem w historii i najwyższym dla czwartego miesiąca roku od lat (od 2005r). W rejestracjach w obu grupach składowych utrzymało się dwucyfrowe tempo wzrostu, przy czym wśród samochodów osobowych wyniosło 21% (r/r) i w grupie samochodów dostawczych było jeszcze wyższe: 31,8%.

Od początku roku zarejestrowano 158 464 nowych lekkich samochodów licząc razem osobowe i dostawcze i było to więcej o 16,4% (22 354szt.) niż w analogicznym czasie ub.r.

Nowe samochody osobowe

W grupie samochodów osobowych w kwietniu 2016r. przybyło 34 517szt., to więcej o 6 tys. szt.(21%), od rezultatu sprzed roku i mniej o 4,7 tys. (-12%) od uzyskanego miesiąc wcześniej. Na ich wzrost złożyły się również zakupy klientów indywidualnych, które dzięki wzrostowi o 10,4% odrobiły straty jakie poniosły w analogicznym miesiącu rok wcześniej. Osiągnęły poziom niespełna 10,7 tys. szt.

Od początku roku zarejestrowano 139 205 samochodów osobowych, czyli o 15,8% więcej niż w ciągu czterech pierwszych miesięcy ub.r.

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w kwietniu br. zarejestrowano 5 310 szt., o 31,8% więcej niż przed rokiem i nieznacznie mniej niż miesiąc wcześniej (-0,6%; -32szt.). To najlepszy kwiecień od 2008r., kiedy przybyło 5 087szt. Wysokie tempo wzrostu utrzymuje się nieprzerwanie od 17. miesięcy. Nadwyżka nad ubiegłorocznym rezultatem wyniosła 1 282 szt.  

Od początku roku przybyło 19 259 nowych samochodów dostawczych o DMC do 3,5t. Jest to o 21% więcej niż w analogicznym czasie 2015r.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: