Czerwiec 2016r.

Rejestracje: czerwiec +27,8%; styczeń – czerwiec: +19,0%

Czerwiec przyniósł największy wzrost w br. Klienci finalizowali przedwakacyjne zakupy. Rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych w ostatnim miesiącu - zamykającym drugi kwartał, wyniosły 44 157szt. i były wyższe niż przed rokiem o 27,8%.

Od początku roku zarejestrowano 240 539 nowe lekkie samochody licząc razem osobowe i dostawcze a było to więcej o blisko 1/5  niż w analogicznym czasie ub.r. (+19,0% i + 38,5 tys. szt.).

Nowe samochody osobowe

W grupie samochodów osobowych w czerwcu 2016r. przybyło 38 555szt., to więcej od rezultatu sprzed roku o 8,2 tys. szt.(26,9%) i więcej o 5,6 tys. (+16,9%) od uzyskanego miesiąc wcześniej.

Od początku roku zarejestrowano 210 728 samochodów osobowych, czyli o 18,5% więcej niż w ciągu pierwszego półrocza ub.r. Tzw. rolowany rok (ostatnie 12 miesięcy) zamyka się na poziomie 388 tys. co wskazywałoby na wzrost o blisko 10% w porównaniu do zeszłorocznego rezultatu (355 tys.).

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w czerwcu br. odnotowaliśmy 5 602 szt. nowo zarejestrowanych pojazdów. Tempo wzrostu rok do roku w tej grupie pojazdów, ponownie w tym roku wkroczyło w trzecią dziesiątkę i wyniosło 34,5%.

Od początku roku przybyło 29 811 nowych samochodów dostawczych o DMC do 3,5t. Jest to o 22,7% więcej niż w analogicznym czasie 2015r. 

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: