Styczeń 2017r.

Styczeń 2017r. zamknął się zbliżonym wynikiem pojazdów użytkowych, do osiągniętego w pierwszym miesiącu 2016r. Zarejestrowano łącznie 1628 nowych pojazdów. Początek roku potwierdził sezonowy spadek liczby rejestracji obserwowany w tym okresie roku. W przypadku samochodów ciężarowych rezultaty były niższe o 36,4% w porównaniu do grudnia 2016r i umiarkowanie wyższe niż w styczniu ub.r. Natomiast spadek miesiąc do miesiąca, w grupie autobusów był znacznie głębszy (-67,3%). Liczba rejestracji autobusów w porównaniu rok do roku zmniejszyła się do 104 szt. (-37%). Samochodów ciężarowych przybyło 1 524 i było to umiarkowanie więcej (+4,7%) niż w styczniu ub.r.  

Nowe samochody ciężarowe o DMC >3,5t

Rejestracje w grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t. wyniosły w styczniu 1524 szt.
(+4,7%r/r; -36,4%m/m). Ostatnie rezultaty przewyższyły osiągnięte w styczniu ub.r. o 68 szt. i były mniejsze niż w grudniu o 871 szt. Wynik pierwszego miesiąca roku zazwyczaj jest niższy niż osiągany w następnych. Najkorzystniej wypadły ciągniki siodłowe 1269 szt. Poziom ich rejestracji był wyższy niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej o 7,3% (86 szt.). 

.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: