Sierpień 2016r.

Po słabszym lipcu, który tylko dzięki wysokiej dynamice w grupie autobusów zakończył się na poziomie wyższym niż rok wcześniej, sierpień znowu okazał się bardzo korzystny dla rynku nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5t. Łącznie zarejestrowano 2011 pojazdów, czyli 4 sztuki więcej niż w lipcu.W grupie tylko samochodów ciężarowych pow. 3,5t sierpień br. zakończył się wynikiem 1883 rejestracji (+30% r/r) i po raz pierwszy od 2007 roku sierpień okazał się lepszy od lipca (+7,8%). Wzrost odnotowano również na rynku autobusowym. Zarejestrowano ich 128 szt. i tempo wzrostu wyniosło +13,3% r/r (+15szt.). W porównaniu do lipca br. przybyło ich mniej o 51% (-133szt.).

Od początku roku użytkownicy odebrali 18 210 nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t. Wzrost w skali roku jest nadal bardzo wysoki i wynosi 25,5%.

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, w sierpniu br. przybyło 2 540 szt. Przełożyło się to na wzrost ich liczby o 5,7% r/r i 16,1% m/m.

Nowe samochody ciężarowe o DMC >3,5t

W sierpniu 2016r zarejestrowano 1 883 nowe samochody ciężarowe pow. 3,5t. Wzrost rok do roku wyniósł 30%. Po raz pierwszy od dziesięciu lat drugi miesiąc wakacyjny zakończył się wyższym rezultatem niż pierwszy.  Ciągniki siodłowe, które dyktują tempo rozwoju całej grupy, przyhamowały sezonowo już przed miesiącem, w lipcu. W sierpniu utrzymały ten sam poziom 1 332szt. (+1). Ich rezultat z ostatniego miesiąca przełożył się na wysoki 30% wzrost.

Od początku roku zarejestrowano 16 879 szt. (+26%) nowych samochodów ciężarowych. Wśród nich było 13 360 ciągników (+31%), które stanowią zasadniczą część łącznie średnich i ciężkich pojazdów (79,2% udz.), i zwłaszcza tych najcięższych o DMC od 16t. (85,9% udz.).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: