Maj 2016r.

W maju 2016r dotychczasowy wysoki wzrost w grupie nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5t, nieco przygasł. Utrzymał się jednak w dodatnim, dwucyfrowym wymiarze. Ostatni miesiąc zakończył się na poziomie wyższym niż rok wcześniej o 11,0%. W centralnej ewidencji pojazdów przybyło 2 225 pojazdów z tej grupy. Wśród samochodów ciężarowych miały miejsce 14,5% wzrost i 2 105  nowych wydań, których było mniej niż miesiąc wcześniej o 11%. Wśród autobusów zaznaczył się głęboki spadek o 27,7% rok do roku (po spadku w kwietniu o 10% r/r), który przełożył się na 120 nowych rejestracji, czyli też mniej niż w kwietniu br. o 21% m/m.

Od początku roku użytkownicy odebrali 11 525 nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t. wzrost w skali roku wyniósł 29,7%.

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, w maju br. przybyło 2 547 szt. i przełożyło się to na spadek ich ilości o 2,9%. Od początku roku w rejestrach centralnej ewidencji przybyło razem 13,6 tys. używanych pojazdów.

Nowe samochody ciężarowe o DMC >3,5t

W maju 2016r zarejestrowano 2 105 nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t., co reprezentowało zwiększenie ich rynku o 14,5%. Dynamika tej grupy zdecydowanie obniżyła się, ale nadal jest pozytywna. W porównaniu do sytuacji w kwietniu br. liczba rejestracji spadła o 1/10. Ciągniki siodłowe, które dyktują tempo rozwoju całej grupy, po 14. miesiącach dynamicznych wzrostów (od marca ub.r.) przyhamowały. W ostatnim miesiącu wydano ich 1 700  czyli mniej o 124 szt. niż w kwietniu (-6,8%) ale więcej o 15,2% niż rok wcześniej. Ich udział w całej grupie w maju wyniósł 81%. Średnio w całym ubiegłym roku ciągniki stanowiły blisko 76%.

Od początku roku zarejestrowano 10 741 szt. (+31,4%) nowych samochodów ciężarowych. Wśród nich było 8687 ciągników (+35,9%).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: