Styczeń 2013r.

W styczniu 2013 roku, według wstępnych danych CEP zarejestrowano 3 057 nowych i używanych pojazdów użytkowych powyżej 3,5 tony, w tym autobusy. Było to prawie o trzy procent mniej niż w styczniu rok wcześniej (-2,9%; -90sztuk) i nieznacznie więcej niż w grudniu 2012 roku (+1,8%, +54 sztuki). Znaczny spadek, szczególnie w rejestracjach nowych samochodów ciężarowych i autobusów wpłynął negatywnie na rezultat całej grupy nowych i używanych pojazdów. W styczniu 2013 zarejestrowano 2 765 (-0,8% r/r) nowych i używanych samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony i 292 autobusy (-18,7% r/r).

W styczniu 2013 roku zarejestrowano 1 079 nowych pojazdów użytkowych powyżej 3,5t mniej o 8,9% niż w styczniu rok wcześniej i mniej o blisko jedną piątą niż w grudniu 2012. Po słabym ostatnim miesiącu ubiegłego roku początek bieżącego  był jeszcze słabszy. Można uznać, że potwierdza to obserwowany zwyczajowo sezonowy spadek rozpoczynający ostatnie lata. W całej grupie nowych pojazdów było 1 023 nowe samochody ciężarowe (-56; -5,2% r/r; -16,4% m/m) i 56 autobusów (-50; -47,2%r/r; -46,2% m/m).

Nowe samochody ciężarowe o DMC >3,5t

W styczniu 2013 zarejestrowano 1 023 nowe samochody ciężarowych (-56; -5,2% r/r). Po słabym ostatnim miesiącu ubiegłego roku początek bieżącego  był jeszcze słabszy. Można uznać, że potwierdza to obserwowany zwyczajowo sezonowy spadek rozpoczynający ostatnie lata. W styczniu zarejestrowano samochodów ciężarowych mniej niż w grudniu 2012 (-201; -16,4%). Wśród nich znalazły się zaledwie 723 ciągniki, tj. mniej o 12,2% (-100) niż rok wcześniej i kolejny miesiąc mniej (-25) niż w miesiącu poprzednim. Samochodów najcięższych powyżej 16 ton odnotowano 871, czyli mniej niż w analogicznym miesiącu przed rokiem o 9,5% (-91) i niemal tyle samo mniej niż w grudniu 2012 r. (-9,8%; -95).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: