Styczeń 2018r.

W styczniu 2017r. rynek nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów nadrabiał lekkie przyhamowanie z końca ub.r. Łącznie zarejestrowano 5 890 szt. Wynik całej zagregowanej grupy był najwyższym styczniowym rezultatem od 2009 roku. Przełożyło się to na wzrost o 31,5% r/r i 41,3% m/m.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło w styczniu br. 1 897 pojazdów. Rezultat z ostatniego miesiąca był wyższy o 16,7% rok do roku i wyższy o 28,4% w porównaniu do grudnia 2017r.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: