Sierpień 2018r.

W sierpniu 2018 r. liczba rejestracji na rynku nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów wyniosła 6 687 szt. Było to o 1/7 mniej niż miesiąc wcześniej ale jednocześnie rekordowy, sierpniowy rezultat od kiedy PZPM monitoruje ich rynek (od 2009r.) i wyższy o 5,9% r/r. Wynik całej zagregowanej grupy był wyższy jedynie niż w styczniu i lutym br. kiedy rejestracje osiągnęły odpowiednio 5,9 i 5,8 tys. szt. 

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło w sierpniu br. 1 877 pojazdów. Rezultat z ostatniego miesiąca był wyższy o 9,8% rok do roku i niższy o 13,3% w porównaniu do poprzedzającego go lipca. Jednocześnie był to najwyższy wynik sierpnia w tej grupie pojazdów w obserwacjach PZPM od 2009r.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: