Październik 2018r.

Po dwóch miesiącach niższego poziomu rejestracji (ok. 6,7 – 6,6 tys. szt.) wśród zagregowanej grupy nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów przybyło znowu ponad 7 tys. szt. W październiku zarejestrowano 7 454 szt. czyli więcej o 10,8% niż rok wcześniej (+728szt.) i więcej o 13,1% niż miesiąc wcześniej (+863 szt.). 

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t w październiku br. zarejestrowano 2 497 pojazdów (+6,7%). Rezultat ten był wyższy o 15,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: