Luty 2018r.

W lutym 2017r. na rynku nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, utrzymał się dobry rezultat - zbliżony do osiągniętego w poprzednim miesiącu. Łącznie zarejestrowano 5 813 szt. tylko nieznacznie mniej  (-1,3%) niż w styczniu br. Wynik całej zagregowanej grupy był najwyższym lutowym rezultatem od 2009 roku. Przełożyło się to na wzrost o 7,2% r/r.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło w lutym br. 2 236 pojazdów. Rezultat z ostatniego miesiąca był wyższy o 3,5% rok do roku i wyższy o 17,9% w porównaniu do poprzedniego.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: