Kwiecień 2018r.

W kwietniu 2018 r. liczba rejestracji na rynku nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów wyniosła 8 628 szt. to więcej o 1/7 niż rok wcześniej i jednocześnie rekordowy, kwietniowy rezultat od 2009r. Wynik całej zagregowanej grupy był również wyższy niż w marcu br. o 13,0% r/r. 

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło w kwietniu br. 2 481 pojazdów. Rezultat z ostatniego miesiąca był wyższy o 38,5% rok do roku i niższy o 9,5% w porównaniu miesiąc do miesiąca. Jednocześnie był to najwyższy wynik kwietnia w  tej grupie pojazdów w obserwacjach od 2009r.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: