Czerwiec 2018r.

W czerwcu 2018 r. liczba rejestracji na rynku nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów wyniosła 7 718 szt. to więcej o 6,8% niż rok wcześniej i jednocześnie rekordowy, czerwcowy rezultat od 2013r. kiedy ostatnio obserwowaliśmy eksplozję rejestracji (15 tys. szt.) związaną z zakończeniem możliwości uproszczonej rejestracji jednej sztuki. Wynik całej zagregowanej grupy był niższy niż w maju (-5,9%) i niż w kwietniu br. kiedy rejestracje przekraczały po 8 tys. szt. 

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło w czerwcu br. 2 386 pojazdów. Rezultat z ostatniego miesiąca był wyższy o 20,0% rok do roku i wyższy o 6,0% w porównaniu miesiąc do miesiąca. Jednocześnie był to najwyższy wynik czerwca w tej grupie pojazdów w obserwacjach PZPM od 2009r.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: