Styczeń 2017r.

Według wstępnych danych w styczniu 2017r. zarejestrowano 4 480 nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów. Zachęcająco wypadł pierwszy miesiąc nowego roku – nowych rejestracji było więcej o 6% niż w grudniu ub.r. i więcej o 15,3% niż w styczniu. Spadek rok do roku (-24,3%), wystąpił jedynie w nielicznej grupie przyczep specjalnych (53 szt.), w odniesieniu do ich wszystkich zakresów masowych. W najliczniejszej podgrupie – wśród przyczep lekkich, przybyło 2 165 pojazdów. Ich liczba zwiększyła się o 16,6% w porównaniu do stycznia 2016r. Wynik przyczep ciężarowych to 545 szt. przy wzroście 14% a naczep ciężarowych – 1 516 szt., których rejestracje były najbardziej dynamiczne (+16,7%). Po raz pierwszy od 18. miesięcy, od lipca 2015r., wzrostem zakończyły się rejestracje przyczep rolniczych. Poziom 200 szt. jest umiarkowany i mimo spadku m/m (-10%) cieszy od dawna nie notowana w tej grupie poprawa.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t  przybyło 1 626 pojazdów. Było to więcej o 17,7% (+244 szt.) niż rok wcześniej i więcej o 20,3% m/m (+274 szt.).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: