Styczeń 2016r.

Według wstępnych danych w styczniu 2016r. zarejestrowano 3 884 nowe przyczepy i naczepy wszystkich rodzajów. Ostatni miesiąc zaczął rok dwucyfrowym wzrostem (+11,6%) w porównaniu do analogicznego miesiąca ub.r. i zbliżonym ale spadkiem (-10,1%) miesiąc do miesiąca. Najsilniejszy, pozytywny wpływ na wzrost całej grupy miały rejestracje naczep ciężarowych, których przybyło 1299, tj. o 42,7% więcej niż w styczniu 2014r. Początek roku w segmencie przyczep lekkich był stabilny (+1,3%). Ich rejestracje wyniosły 1856szt. Dobrze wypadły rejestracje nowych przyczep ciężarowych, których przybyło 478szt. i było to więcej o 15,7% niż w analogicznym miesiącu ub.r. W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t wzrost wyniósł 41,3% i przełożył się na 1382 szt. tej kategorii. Jedyną grupą ze spadkiem w styczniu były przyczepy rolnicze (181; -36%).

.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: