Marzec 2016r.

Według wstępnych danych w marcu 2016r. zarejestrowano 7 283 nowe przyczepy i naczepy wszystkich rodzajów.Mimo, że sytuacja w ostatnim miesiącu była mniej dynamiczna niż w lutym i tak rezultaty wiodących grup są bardzo wysokie a wskaźniki wzrostu rok do roku dla wszystkich przyczep i naczep liczonych łącznie, ponownie osiągnęły dwucyfrowy wymiar +13,5% r/r i 28,1% m/m. Wśród przyczep lekkich +19,5% r/r przełożyło się na 4 117 nowych rejestracji, wśród naczep 20,1% dało wynik 1995 szt. W grupie przyczep ciężarowych wzrost w efekcie rejestracji 837 nowych pojazdów, był najwyższy i wyniósł +24,4%.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t wzrost trochę przyhamował i wyniósł 18,6% podczas, gdy w lutym obserwowaliśmy 59%. Zarejestrowano 2 219 nowych pojazdów tej kategorii i było to niemal tyle samo co w poprzednim miesiącu (-5szt.). Jedyną grupą ze spadkiem w marcu podobnie, jak to było w lutym, były przyczepy rolnicze (224; -54,8%), nie licząc niezbyt licznych przyczep specjalnych (112; -20%).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: