Luty 2016r.

Według wstępnych danych w lutym 2016r. zarejestrowano 5 684 nowe przyczepy i naczepy wszystkich rodzajów. Jest to najlepszy rezultat lutego od 2009r. W ostatnim miesiącu liczba wszystkich nowych pojazdów ujętych w omawianym segmencie zwiększyła się w porównaniu z lutym ub.r. o 1/3 a w porównaniu z wynikiem sprzed miesiąca o blisko ½ (46%).

Najsilniejszy, pozytywny wpływ na wzrost całej grupy miały rejestracje naczep ciężarowych, których przybyło 2077, tj. o 60% więcej niż w lutym 2015r. Przyspieszyły rejestracje przyczep lekkich i osiągnęły wzrost o 32% podczas, gdy w styczniu obserwowaliśmy skromne 1,3%. Ich rezultat wyniósł 2700 nowych pojazdów. W podobnym tempie (+35%) rozwijał się też rynek nowych przyczep ciężarowych, których przybyło 630 szt.  

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t wzrost wyniósł 59% i wiązał się z liczbą 2 224 nowych pojazdów tej kategorii. Jedyną grupą ze spadkiem w lutym były przyczepy rolnicze (221; -45%), nie licząc niezbyt licznych przyczep specjalnych (56; -16%).

.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: