Lipiec 2016r.

Według wstępnych danych w lipcu 2016r. zarejestrowano 6 647 nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów. Nadal maleje tempo wzrostu całej grupy – w ostatnim miesiącu do 3,4% (w czerwcu wyniosło 5%, w maju 10,5% a w kwietniu 11%). Wszystkich przyczep i naczep liczonych łącznie przybyło mniej niż w poprzednim miesiącu o 945 (-12,4%) wskazując wyraźnie na sezonowe zmniejszenie. W lipcu najbardziej dynamiczne były przyczepy ciężarowe (692 szt.; +21,2%).Następne, najliczniejsze przyczepy lekkie, których zarejestrowano 3 667 szt., o 6,8% więcej niż w analogicznym miesiącu ub.r. i mniej niż miesiąc wcześniej o 606 szt. (-14,2%).  Nadal niezmiennie od lipca ub.r. kurczył się rynek przyczep rolniczych. W lipcu ich spadek był ciągle bardzo poważny -25,2%.W ostatnim miesiącu zarejestrowano 569 przyczep rolniczych. 

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t  przybyło 1 817 pojazdów. Było to więcej o 7,6% (128 szt.) niż przed rokiem i mniej o 20,3% m/m (-463szt.)

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: