Kwiecień 2016r.

Według wstępnych danych w kwietniu 2016r . zarejestrowano 8 085 nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów.Dynamika przyhamowała i rezultaty wiodących grup są bardzo wysokie. Wskaźniki wzrostu rok do roku, dla wszystkich przyczep i naczep liczonych łącznie, ponownie osiągnęły dwucyfrowy wymiar +11% r/r i 11% m/m. W ostatnim miesiącu rozpędu nabrały naczepy. Ich rejestracje zamknęły  się wynikiem 2074 szt., wyższym niż rok wcześniej o 37,2%. Nie zmienia to faktu, że najbardziej liczną grupą pozostały przyczepy lekkie, których przybyło 4 826, przy wzroście +13% r/r i +17,2% m/m. W grupie przyczep ciężarowych poprawa była bardziej umiarkowana 8,8%. Zarejestrowano 782 takie pojazdy. Rezultat ten był jednak niższy o 6,6% niż miesiąc wcześniej. Najbardziej skurczył się rynek przyczep rolniczych, które pogłębiły spadek do 63,6% r/r, wobec 54,8% w marcu.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t wzrost wzmocnił się i wyniósł 31,9% podczas, gdy w marcu  obserwowaliśmy 18,6% a w lutym 59%. Zarejestrowano 2 255 nowych pojazdów tej kategorii i była to ilość zbliżona  do osiągniętej w poprzednim miesiącu (+36szt.; 1,6%).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: