Czerwiec 2016r.

Według wstępnych danych w czerwcu 2016r. zarejestrowano 7 592 nowe przyczepy i naczepy wszystkich rodzajów. Tempo wzrostu rok do roku zmalało do 5% ale wszystkich przyczep i naczep liczonych łącznie przybyło więcej o 445 (+6,2%) niż w maju br. W czerwcu najbardziej dynamiczne były naczepy ciężarowe, które razem ze specjalnymi osiągnęły rezultat 2096 szt. w tempie 30,8% rok do roku i 4,5% m/m. Następnie, najliczniejsze przyczepy lekkie, których zarejestrowano 4273 szt., o 23,8% więcej niż w ub.r. praktycznie tyle samo, co miesiąc wcześniej kiedy zarejestrowano ich 4264.  Konsekwentnie od 17. miesięcy wzmacniają się rejestracje nowych przyczep ciężarowych. W ostatnim miesiącu przybyło ich 768 szt. Nadal niezmiennie od lipca ub.r. kurczył się rynek przyczep rolniczych. W czerwcu ich spadek sięgnął 76,4% wobec 71% miesiąc wcześniej. Zarejestrowano 334 przyczepy rolnicze. Podczas gdy rok wcześniej 1418..

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t  przybyło 2280 pojazdów. Było to więcej o 30,1% (527szt.) niż przed rokiem i więcej o 20,5% m/m (+388szt.)

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: