Grudzień 2014r.

Według wstępnych danych w grudniu 2014r. zarejestrowano 3 574 nowe przyczepy i naczepy wszystkich rodzajów. Liczba nowych rejestracji całej grupy wzrosła o blisko jedną siódmą w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (+15,1%) i była bliska poziomowi z listopada
(-3,6%). W głównych segmentach przyczep odnotowano wzrost rok do roku. Wśród naczep ciężarowych wyhamował spadek (+2,9% r/r) obserwowany w poprzednich miesiącach ostatniego kwartału ub.r. jednak cały ostatni kwartał był gorszy o 12,3% niż rok wcześniej. W grudniu wyróżniono 976 przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t tj. o 4 sztuk mniej niż przed rokiem (-0,4%) oraz o 310 sztuk (-24,1%m/m) mniej niż w listopadzie br. W ostatnim miesiącu zarejestrowano 1785 przyczep lekkich, tj. mniej niż w listopadzie o 13 szt. (-0,7%) i więcej o 15,5% (240 szt.) niż w poprzednim roku. Najwyższe tempo wzrostu (poza nieliczną grupą przyczep specjalnych (+132,4%)) utrzymało się w grupie ciężarowych przyczep rolniczych. W grudniu przybyło ich 395, tj. o 33,4% więcej niż rok wcześniej i więcej o 47,4% (+127szt.) niż miesiąc.

Od początku roku przybyło 56 935 nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów , tj. mniej o 15,1% niż w  2013r. W tym czasie grupa przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t osiągnęła 10,1% wzrost. Przełożyło się to na 16 536 ich nowych rejestracji w całym ub.r. Tempo dyktowały stanowiące 90% grupy pow. 3,5t, naczepy ciężarowe (+11,0%). Całą grupę przyczep i naczep wszystkich rodzajów ciągnęły w dół w tym samym czasie, nowe rejestracje przyczep lekkich, które wyniosły 29 632 (-23,4%) i ciężarowych przyczep rolniczych 5 791
(-23,8%).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: