Rok 2013

Według wstępnych danych w 2013r. zarejestrowano 67 079 nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów. W porównaniu do roku poprzedniego łączna liczba ich nowych rejestracji wzrosła o 2,5%. W całej grupie wyróżniono ponad 15 tysięcy przyczep i naczep ciężarowych i specjalnych o DMC ponad 3,5t (22,4% udz.), blisko 38,7 tysięcy przyczep lekkich (57,6% udz.) i 7,6 tysięcy przyczep rolniczych (11,3% udz.). Liczba rejestracji nowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t wzrosła dynamicznie o 14,5%, natomiast w pozostałych grupach odnotowano niewielki spadek odpowiednio o 1% i 2,4%.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: