Sierpień 2016r.

Sierpień tego roku był dla nowych jednośladów minimalnie słabszy od sierpnia 2015r. Zarejestrowano 5 123 pojazdów, 19 sztuk mniej niż przed rokiem. Jest to jednak najniższy wynik od 2005 roku. W porównaniu z lipcem 2016 zarejestrowano mniej o 12,8% (752 szt.). Obserwowany spadek to wyniki słabszej formy motocykli (-6,9% r/r). Tej straty nie udało się odrobić mimo lepszej niż przed rokiem sprzedaży motorowerów (+4,4%), które zanotowały po raz pierwszy w tym roku dodatni bilans w porównaniu z rokiem ubiegłym. Motocykli zarejestrowano 2 023 a motorowerów 3 100.

MOTOCYKLE

W sierpniu zarejestrowano 2 023 nowych motocykli, -6,9% mniej niż przed rokiem oraz 17,3% mniej niż w lipcu.

MOTOROWERY

Rejestracje nowych motorowerów osiągnęły w lipcu poziom 3 100 sztuk. Jest to wynik wyższy niż przed rokiem o 4,4%, 130 sztuk.

Więcej w raportach poniżej:
Metoda sortowania: