Październik 2016r.

Jesień zawitała do salonów. W październiku zarejestrowano 1 810 nowych jednośladów. Jest to o 14,2% mniej niż przed rokiem (-300 szt.) i mniej o 55% niż miesiąc wcześniej. Do spadku przyczyniły się zarówno motorowery jak i motocykle. Motocykli zarejestrowano 780, czyli o 10,9% mniej niż w październiku przed rokiem (-95szt.), a rezultat motorowerów był słabszy od ubiegłorocznego o 16,6% (-205 szt.) i wyniósł 1 030 szt.

Po 10 miesiącach liczba rejestracji nowych jednośladów osiągnęła 42 573. Poziom jest niższy o 10,4% niż w tym samym czasie 2015r. (-4 943 sztuki).

MOTOCYKLE

W październiku zarejestrowano 780 nowych motocykli. Po dodatnim wyniku we wrześniu, październik przyniósł 10,9% spadku. Oznacza to 95 rejestracji motocykli mniej niż przed rokiem. Spadek w porównaniu z wrześniem wyniósł 55%. Jest to wyraźny znak kończącego się sezonu motocyklowego.

MOTOROWERY

W październiku nowych motorowerów zarejestrowano 1 030 (-16,6% r/r, -205 sztuk). Jest to powrót do trendu spadkowego po dwóch miesiącach wzrostu. Od początku roku zarejestrowano 22 444 szt. 
(-14,4% r/r, -3 770).

Więcej w raportach poniżej:
Metoda sortowania: