Czerwiec 2016r.

W czerwcu 2016 r. zarejestrowano 6 664 nowych jednośladów, 0,8% (51 sztuk) więcej niż w czerwcu ubiegłego roku. Jest to pierwszy miesiąc 2016 roku z dodatnim bilansem w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wynik ten jest również lepszy niż w roku 2014 kiedy przybyło 6 477 szt. W porównaniu z majem 2016 zarejestrowano jednośladów więcej o 8,9% (543 szt.). Obserwowany wzrost jest zasługą motocykli, których przybyło 4,2% więcej niż przed rokiem. Motorowery zmniejszyły spadek do -2%, gdy we wcześniejszych miesiącach br. utrzymywał się w wymiarze dwucyfrowym.  Motocykli zarejestrowano 3 077 a motorowerów 3 587.

MOTOCYKLE

W czerwcu zarejestrowano 3 077 nowych motocykli, 4,2% więcej niż przed rokiem. Jest to bardzo dobry wynik, zwłaszcza, że dodatniego bilansu nie udało się osiągnąć w poprzednich trzech miesiącach. Jest to także najwyższy wynik czerwcowy co najmniej od 2005 roku (odkąd PZPM monitoruje rynek). W ostatnim miesiącu przybyło (o 2%) więcej motocykli niż w maju br. i chociaż liczby rejestracji w tych dwóch miesiącach są zazwyczaj do siebie zbliżone, to taka sytuacja miała ostatni raz miejsce w 2008 roku.

MOTOROWERY

Rejestracje nowych motorowerów osiągnęły w czerwcu poziom 3 587 sztuk. I chociaż można powiedzieć, że był to dobry miesiąc, ponieważ spadek zmniejszył się do -2%, gdy we wcześniejszych miesiącach br. utrzymywał się w wymiarze dwucyfrowym. Jednak jest to najniższy wynik czerwca jaki zaobserwowaliśmy w ciągu 12 lat (czyli odkąd PZPM monitoruje rynek). W całym pierwszym półroczu zarejestrowano 12 501 szt. tych pojazdów (-21,4% /r/).

Więcej w raportach poniżej:
Metoda sortowania: