Styczeń 2016r.

W styczniu 2016 r. krajowi przewoźnicy zarejestrowali łącznie 165 nowych autobusów – wszystkie  o DMC powyżej 3,5 t. To wynik o 18 szt. wyższy niż rok wcześniej (+12,2%) i jednocześnie najlepszy wynik w perspektywie ostatnich pięciu lat. Zbliżone rezultaty mieliśmy w 2015 r. (147 szt.) i 2012 r. (106 szt.). Tak znacząca przewaga to efekt rewelacyjnego startu segmentu turystycznego.

Więcej w tabelach poniżej oraz w zakładce pojazdy użytkowe.

Metoda sortowania: