Październik 2017r.

W październiku 2017 r. krajowi przewoźnicy zarejestrowali 140 nowych autobusów – wszystkie o DMC powyżej 3,5 t. To wynik o 38 szt. wyższy niż rok wcześniej (+37,2%). Dzięki jednak nadwyżce z ostatnich miesięcy, skumulowany wynik autobusowych rejestracji za 10 miesięcy 2017 r. osiągnął poziom 1827 szt. (+291 szt. / +19%)

Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC). 

Więcej w tabelach poniżej oraz w zakładce pojazdy użytkowe.

Metoda sortowania: