Marzec 2016r.

W okresie styczeń – marzec br. krajowi przewoźnicy zarejestrowali łącznie 512 nowych autobusów – wszystkie  o DMC powyżej 3,5 t. To wynik o 132 szt. wyższy niż rok wcześniej (+34,7%) i jednocześnie najlepszy wynik dla analogicznego okresu w perspektywie ostatnich pięciu lat. Drugie w tym czasie, zbliżone do siebie rezultaty odnotowaliśmy w dobrym 2015 r. (380 szt.) i 2012 r. (358szt.). Tak znacząca przewaga to efekt rewelacyjnego startu segmentu turystycznego. Podobnego wyniku (167 szt.) nie odnotowaliśmy jeszcze w historii tej kategorii.

Więcej w tabelach poniżej oraz w zakładce pojazdy użytkowe.

Metoda sortowania: