Konferencja Automotive PZPM i KPMG

  

Data:
6 listopada 2018 r.
 
Godzina:
9:30-14:30
 
Miejsce:
Haston City Hotel
ul. Irysowa 1-3
Wrocław
 

 

Aktualne formy wsparcia dla branży motoryzacyjnej: ulgi, dotacje i inne instrumenty

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz firma doradcza KPMG zapraszają na wspólną konferencję, podczas której zaproszeni eksperci omówią możliwości i warunki uzyskania wsparcia dla inwestycji w branży automotive w Polsce.

Przedsiębiorcy realizujący działania związane z wprowadzaniem nowych produktów, technologii, procesów, bądź ulepszaniem istniejących, a także z wprowadzaniem innowacji i prowadzący szeroko rozumiane prace rozwojowe mogą uzyskać wsparcie w formie ulg podatkowych bądź dotacji. Aktualnie dostępnych jest wiele instrumentów wsparcia różnych obszarów działalności innowacyjnej.

 Agenda

 • Bieżąca sytuacja na rynku motoryzacyjnym, trendy, wyzwania, liczby | Jakub Faryś, PZPM
 • Przemysł 4.0 a Przemysł Motoryzacyjny | Krzysztof Zaręba, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Polska Strefa Inwestycji - aktualny stan i co dalej | Rafał Szafraniec, KPMG
 • Bieżąca oferta dla branży automotive, nowe inwestycje | Małgorzata Höffner- Kowalska, WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o.
 • Ulga na prace B+R | Kiejstut Żagun, Radosław Ciechański, KPMG
 • Pozostałe formy wsparcia działalności innowacyjnej oraz Innovation Box | Kiejstut Żagun, Radosław Ciechański, KPMG
 • Najbardziej aktualne tematy podatkowe | Rafał Szafraniec, KPMG
 • Pracownicze Plany Kapitałowe – szanse i zagrożenia | Rafał Krzyżak, kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k.
 • Zmiany w ustawie o elektromobilności | Mikołaj Zdyb, kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k.
 • Oferta NCBiR dla branży automotive | Marek Palka, NCBiR
 • Innowacje - jak być najlepszym. Fakty, przemyślenia i konkluzje | Marek Potoczny, Valeo

 Rejestracja

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli firm z branży automotive – kadry zarządzającej oraz przedstawicieli działów finansowo-księgowych. Organizator spotkania zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania konferencji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia udziału od organizatora. W celu zgłoszenia uczestnictwa uprzejmie prosimy o wypełnienie  formularza rejestracyjnego. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 29 października 2018 r.

Serdecznie zapraszamy!

« Powrót do listy aktualnosci