Luty 2017r.

Luty 2017r. przyniósł poważniejszy spadek procentowy -7,4%, który nie był obserwowany od końca 2013r. W ostatnim miesiącu zarejestrowano 2 174 pojazdy użytkowe. W porównaniu do rezultatów ze stycznia br. jest to poprawa o jedną trzecią. Jednocześnie jest to poziom niższy niż średniomiesięczny z ub.r. ale zdecydowanie wyższy niż w lutym dwa lata temu, w 2015r (+32%). Ogólnie oceniamy, że jest to wynik dobry jak na początek roku na tle poprzednich lat. Czy sygnalizuje przyhamowanie rynku przekonamy się w dalszej części roku. W przypadku samochodów ciężarowych rezultaty (2 048 szt.) były tym razem niższe o 8,4% r/r. Autobusy pociągnęły lekko w górę całą grupę. Zarejestrowano ich 126, o 14,5% więcej niż w rok wcześniej.

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy przybyły 3 802 pojazdy użytkowe z dopuszczalną masą powyżej 3,5t. i jest to mniej o 4,2% niż w analogicznym czasie 2016r.

Nowe samochody ciężarowe o DMC >3,5t

W grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t. w lutym zarejestrowano 2 048 szt. i jest to mniej o 8,4% niż w analogicznym miesiącu ub.r. Oznacza to jednocześnie pierwszy tak zdecydowany spadek nie obserwowany od stycznia 2015r. kiedy rejestracje skurczyły się o 10% r/r. Ostatnie rezultaty przewyższyły jednak osiągnięte w styczniu br. o 524 szt. (34,4%). Liczba ciągników siodłowych – zasadniczego składnika w całej grupie, skurczyła się o 9% do poziomu 1725 szt. W porównaniu do stycznia br. oznacza to wzrost. O 35,9%.

.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: