Kwiecień 2017r.

Drugi miesiąc ze spadkiem w tym roku – kwiecień 2017r. w grupie pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t. zakończył się na poziomie 2 277 nowych rejestracji o 8,6% niższym niż rok wcześniej. Ostatni rezultat sygnalizuje pewne nasycenie rynku ale nie budzi niepokojów. Można go odebrać, jako uspokojenie po wysokim wyniku z poprzedniego miesiąca na zamknięcie I kwartału. W kwietniu br. było też wyjątkowo mało dni roboczych - tylko 19 wobec 4 więcej w marcu i 2 więcej przed rokiem. W przeliczeniu na jeden dzień roboczy w kwietniu rejestrowano przeciętnie prawie 120 pojazdów – o jeden więcej niż przed rokiem. Na utrzymanie tej pozytywnej relacji  wpływ miały wysokie rezultaty autobusów i wydania zabudowanych podwozi ciężarowych. Ciągniki ciągnęły całą grupę w dół.

W przypadku samochodów ciężarowych rezultaty wyniosły w kwietniu 2 056 szt. i były niższe o 12,1% r/r  (-283 szt.) i -22,9% m/m (-612 szt.). Autobusy wypadły pozytywnie. Zarejestrowano ich 221, tj. więcej o 45,4% niż rok wcześniej i mniej o 30,7% niż w marcu br.

Od początku br. przybyło 9 066 pojazdów użytkowych z dopuszczalną masą powyżej 3,5t. i jest to mniej o 2,5% niż w analogicznym czasie 2016r.

Nowe samochody ciężarowe o DMC >3,5t

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, w kwietniu br. przybyły 2 527 szt. czyli mniej o 21,1% r/r i mniej o 19,3% m/m. W całej grupie wyróżniliśmy 2 241 samochody ciężarowe (-20,9r/r; -19,8% m/m) i 286 autobusów (-22,9% r/r; -15,9% m/m). Od początku roku razem przybyło zza granicy 10479 używanych  pojazdów (-5,4%). Nadwyżka sprowadzanych używanych pojazdów nad nowymi zmniejszyła się do 15,6%.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: