Wrzesień 2018r.

We wrześniu 2018 r. liczba rejestracji na rynku nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów wyniosła 6 591 szt. Był to poziom zbliżony do osiągniętego w analogicznym miesiącu ub.r. (-0,3%;
-22 szt.) i nieznacznie niższy niż miesiąc wcześniej (-1,4%; -96 szt.). Wynik całej zagregowanej grupy był wyższy jedynie niż w styczniu i lutym br. kiedy rejestracje osiągnęły odpowiednio 5,9 i 5,8 tys. szt. 

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t we wrześniu br. zarejestrowano 2 162 pojazdy (-0,8%) i był to ich pierwszy miesiąc bez wzrostu od sierpnia ub.r. Rezultat ten był wyższy o 15,2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: