Sierpień 2017r.

W sierpniu 2017r. zarejestrowano 6 316 nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów. Wynik całej zagregowanej grupy okazał się najwyższym sierpniowym rezultatem od 2009 roku i przewyższył ubiegłoroczny o 4,2% a w porównaniu do lipca br. był niższy o 11,6%. Ogólnie wzrost rejestracji wypracowały przyczepy (+6,4%) a naczepy przyhamowały (-2,6%). W grupie przyczep ciężarowych odnotowaliśmy wzrost o 8,7% do 711 szt. Dynamicznie urosła o 91,3% liczebność  ciężarowych przyczep rolniczych do 528 szt. Pozostałe grupy zakończyły sierpień ze spadkiem. Najliczniejsze - przyczepy lekkie o 6,1% do 3 530 szt. a naczepy o 2,6% do 1 485 szt. Poziom rejestracji zwyczajowo nielicznych przyczep specjalnych był stabilny (-0,4%) i wyniósł 62 sz.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło 1 710 pojazdów. Ich rezultat z ostatniego miesiąca był wyższy o 1,3% rok do roku i niższy o 4,1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Jednocześnie był to  najwyższy sierpniowy wynik tej grupy pojazdów w obserwacjach od 2009r.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: