Marzec 2017r.

Według wstępnych danych w marcu 2017r. zarejestrowano 8 670 nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów.Był to najbardziej dynamiczny miesiąc od początku roku. Cała grupa wzmocniła się o 19,0% w porównaniu do marca ub.r. i 59,9% w porównaniu o poprzedniego miesiąca. Spadek rok do roku wystąpił tylko w grupie przyczep ciężarowych (827; -1,2%) i specjalnych (99; -11,6%). W najliczniejszej podgrupie – wśród przyczep lekkich nastąpiło podwojenie wyników z lutego. W ostatnim miesiącu zarejestrowano ich 5 100 (+99,2%). W porównaniu do marca z ub.r. wzrost wyniósł 23,9%. Po raz drugi w tym roku odnotowaliśmy też wzrost wśród przyczep rolniczych, których zarejestrowano 356 szt., czyli więcej o 132 (+58,9%) niż w marcu ub.r. i więcej o 163 (+84,5%) niż w lutym br. Naczepy zakończyły z dwucyfrowym wzrostem o 14,8% do 2 288 szt.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło 2 509 pojazdów. Było to więcej o 13,1% (+290 szt.) niż rok wcześniej i więcej o 16,1% m/m (+348 szt.).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: