Maj 2017r.

Według wstępnych danych w maju 2017r. zarejestrowano 7 787 nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów. W ostatnim miesiącu rozwój rynku przyczep i naczep był prawie tak dynamiczny jak  przed rokiem. Cała grupa urosła o 9,0% w porównaniu rok do roku podczas, gdy w maju ub.r. 10,5%. Zagregowany rezultat zwiększył się również wobec poprzedniego miesiąca o 3,8%. Zwyżkowały niemal wszystkie kategorie, nie licząc nielicznych przyczep specjalnych, wśród których odnotowaliśmy spadek
(-16,9%). Wzrost rok do roku wystąpił: w najliczniejszej grupie przyczep lekkich o 7,0% do 4 561szt., wśród przyczep ciężarowych o 0,6% do 822szt. i ciężarowych rolniczych o 55,4% do 373szt. Wzrost wśród przyczep rolniczych odnotowaliśmy czwarty raz w tym roku. Pozytywnie także wypadły naczepy, których zarejestrowano 1 922, więcej o 13,3% r/r.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło 2 140 pojazdów. Było to więcej o 13,1% (+248 szt.) niż rok wcześniej oraz więcej o 19,5% m/m (+349 szt.).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: