Luty 2017r.

W lutym 2017r. zarejestrowano 5424 nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów.Cała  grupa zmalała o 4,6% w porównaniu do lutego ub.r. Jest to trzeci spadek obserwowany dla całej grupy w ciągu czterech ostatnich miesięcy (od listopada 2016r.) po długim wcześniejszym okresie wzrostów. Spadek rok do roku wystąpił we wszystkich kategoriach. W najliczniejszej podgrupie – wśród przyczep lekkich, przybyło 2 560 pojazdów a ich liczba zmniejszyła się o 5,2%. Spadek  o 11,7% do 556 szt. poniosły przyczepy ciężarowe i o 12,7% przyczepy rolnicze, których zarejestrowano 193 szt. Jedynie naczepy wypadły stabilnie przy rejestracjach  2059 szt. (-0,9%).

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t  przybyło 2 161 pojazdów. Było to mniej o 2,8% (-63 szt.) niż rok wcześniej i więcej o 32,9% m/m (+535 szt.)

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: