Lipiec 2017r.

Według wstępnych danych w lipcu 2017r. zarejestrowano 7 142 nowe przyczepy i naczepy wszystkich rodzajów.Ostatni miesiąc zakończył się wzrostem zagregowanej grupy o 7,4% w porównaniu do lipca ub.r. i nieznacznym spadkiem, co często zdarza się w pierwszym wakacyjnym miesiącu, o 1,1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca br. Ogólnie wzrost rejestracji wypracowały przyczepy (+9,8%) a naczepy były stabilne (+0,1%). Jedynie  w grupie przyczep ciężarowych odnotowaliśmy spadek o 6,4% do 648 szt. Pozostałe grupy na ogół zwiększały swoją liczebność. Najliczniejsze - przyczepy lekkie o 7,5% do 3 941 szt., następnie – naczepy o 0,1% do 1 632 szt. Ciężarowych przyczep rolniczych, dla których lipiec wypada w szczycie sezonu, przybyło więcej o 45,2% niż przed rokiem i po dwóch wcześniejszych latach z głębokim spadkiem  w analogicznym miesiącu. Zarejestrowano również więcej przyczep specjalnych o 6,7%.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło 1 783 pojazdy. Było to mniej o 1,9% (-34 szt.) niż rok wcześniej oraz mniej o 10,3% m/m (-205 szt.).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: