Kwiecień 2017r.

Według wstępnych danych w kwietniu 2017r. zarejestrowano 7 501 nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów.Cała grupa zmalała o 7,2% w porównaniu do kwietnia ub.r. i 13,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Wzrost rok do roku wystąpił tylko w grupie przyczep ciężarowych (794, +12 sztuk) i ciężarowych rolniczych (332, +39,5%). Wzrost wśród przyczep rolniczych odnotowaliśmy trzeci raz w tym roku. Spadek rok do roku wystąpił w najliczniejszej grupie – wśród przyczep lekkich. Zarejestrowano 4 667 takich pojazdów, czyli 3,3% mniej niż w roku ubiegłym oraz 8,5% mniej niż w marcu. Spadek wystąpił także wśród naczep, których zarejestrowano 1 577: -24% r/r oraz -31,1% m/m oraz wśród stosunkowo nielicznych przyczep specjalnych: 129 sztuk, -21,8% r/r. Tutaj jednak nastąpiła poprawa w stosunku do marca: +30,3%.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło 1 791 pojazdów. Było to mniej o 20,6% (-464 szt.) niż rok wcześniej oraz mniej o 28,6% m/m (-718 szt.).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: